"Als het mijn tijd is,
wil ik het ook zo"

Tijden zijn veranderd

dat vraagt om een ander afscheid

Tijden zijn veranderd. Tot voor kort heerste er nog een groot taboe op het delen van diepere persoonlijke emoties. Inmiddels leven we in een tijd dat iedereen steeds meer met elkaar deelt.

Deze openheid komt ook dankzij internet, waaronder social media. We delen daar steeds actiever persoonlijke verhalen, herinneringen en emoties. Veel mensen mogen zich verheugen in fijne, dierbare en actieve gemeenschappen waarvan ze zelf ook actief onderdeel uitmaken. De verbinding tussen mensen is groter dan ooit, de gemeenschapsband groeit en bloeit.

Door die sterke verbinding en het steeds nadrukkelijker delen van emoties is ook de dood geen taboe meer. Steeds meer mensen kiezen bewust voor een moment om samen met de brede kring van dierbaren stil te staan bij het naderend einde van hun leven. Bij La Grande Finale kan je onder jouw regie en op jouw eigen wijze afscheid nemen van geliefde familie, vrienden en bekenden. In volle bewustzijn van de rijkdom van alle liefdevolle familiebanden en vriendschappen, voor velen het meest dierbare in hun leven.